Lieto - Lundo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lieto - Lundo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013199 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201285,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201317 172 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201315 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013113 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 089 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 936 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20136 851 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201381,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013156 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201371,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201333,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 398 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201268,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 884 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201129,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201230,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201263,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,16 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201219,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 275 352 299