Lieksa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lieksa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20133 418 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201269,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201312 303 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-73 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-101 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20133 340 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 487 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20136 632 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201323,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201370,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 785 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 877 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201243,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201221,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 903 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201187,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,18 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012678 352 299