Leppävirta

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Leppävirta Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 136 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201257,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201310 170 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-50 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-54 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 869 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 490 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 891 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201383,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 142 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 969 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 871 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201159,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,65 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201232,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012633 352 299