Lemland

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lemland Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013113 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201228,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 926 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20132,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201392,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20137,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201328 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201323 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013565 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 989 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013764 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.20139,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013864 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012292 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201270,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20122,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012919 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201119,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,05 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201217,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012111 352 299