Lemi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lemi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013218 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 130 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20132,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201364 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201310 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013896 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 478 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 361 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 372 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012588 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 272 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201132,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,40 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012202 352 299