Lapua - Lappo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lapua - Lappo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013737 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201274,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201314 692 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-9 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201318 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 079 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 911 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20136 321 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201381,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013672 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201326,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20124 971 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 071 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201161,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201229,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,41 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 349 352 299