Lapinjärvi - Lappträsk

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lapinjärvi - Lappträsk Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013330 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201227,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 820 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201332,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-8 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-12 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013803 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 237 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 319 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013441 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012949 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 179 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201154,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,40 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012349 352 299