Lappeenranta - Villmanstrand

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lappeenranta - Villmanstrand Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 433 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201288,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201372 658 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201372 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-128 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201319 513 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 093 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201336 799 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201333,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201347,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 129 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201328,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201232 508 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201230 251 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201186,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201273,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,39 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20124 210 352 299