Lappajärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lappajärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013421 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201250,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 317 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-63 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-23 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013928 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 832 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 461 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 134 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 157 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,9 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 283 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,64 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012325 352 299