Kustavi - Gustavs

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kustavi - Gustavs Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013166 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201237,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013869 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20138,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201332,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-16 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-10 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013255 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 184 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013444 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 013 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012322 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20125,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012348 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201160,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201241,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201245,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,55 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201239,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012129 352 299