Kurikka

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kurikka Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013906 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201270,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201314 322 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-79 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-14 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 110 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 564 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20136 447 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013608 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20124 885 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20125 659 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,54 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 212 352 299