Kuortane

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kuortane Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013462 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201240,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 819 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-5 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-25 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 092 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 913 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 702 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013743 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 344 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 494 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201163,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,58 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012399 352 299