Kristiinankaupunki - Kristinestad

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kristiinankaupunki - Kristinestad Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013683 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201268,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 001 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201355,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-131 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-38 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 031 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 191 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 288 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 327 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 684 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 864 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201175,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,46 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012711 352 299