Kouvola

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kouvola Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 558 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201285,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201386 926 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-332 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-256 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201323 904 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 242 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201343 670 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201326,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201361,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20137 729 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201233 577 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201234 637 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201186,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201273,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,52 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20125 016 352 299