Kontiolahti

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kontiolahti Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013800 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201269,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201314 422 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201374 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201390 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 117 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 133 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20135 830 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 597 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201375,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 752 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 181 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201133,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20126,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,30 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201218,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012608 352 299