Kittilä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kittilä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20138 094 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201258,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 478 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201380 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-1 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 696 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 391 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 947 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201327,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 011 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 161 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 891 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20126,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201270,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,21 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012628 352 299