Kauhava

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kauhava Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 314 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201263,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201317 065 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-172 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-26 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 729 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 045 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 563 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 055 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20127 438 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20126,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 083 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201233,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,43 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20122 007 352 299