Kauhajoki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kauhajoki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 299 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201266,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201314 081 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-59 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-56 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20133 929 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 442 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20136 553 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013577 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 764 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20125 661 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201180,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,50 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 373 352 299