Kangasniemi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kangasniemi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 069 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201249,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 801 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201331,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201311 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-55 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 612 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 662 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 912 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 713 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 803 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 058 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201173,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,84 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201239,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012483 352 299