Kangasala

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kangasala Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013658 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201284,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201330 345 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201346 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013149 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20138 701 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 809 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201312 996 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201369,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 609 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201373,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201333,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20128 619 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 408 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201140,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201229,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201264,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,25 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 774 352 299