Juva

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Juva Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 163 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 684 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-43 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-63 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 844 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 520 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 294 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201380,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 137 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 341 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 614 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201171,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201257,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,59 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012632 352 299