Joutsa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Joutsa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013867 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201258,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 857 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201355,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201332,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-5 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-45 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 332 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 965 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 501 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201385,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 515 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 536 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 733 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201168,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,83 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012437 352 299