Jalasjärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Jalasjärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013819 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201245,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 987 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-57 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-43 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 183 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 202 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 614 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013489 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 940 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 189 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,53 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012795 352 299