Isojoki - Storå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Isojoki - Storå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013642 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201237,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 257 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-11 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-23 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013601 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 278 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 086 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013304 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201352,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012773 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012844 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201174,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201225,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201249,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,71 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201236,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012273 352 299