Ikaalinen - Ikalis

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ikaalinen - Ikalis Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013750 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201259,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 303 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-31 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-25 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 038 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 600 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 538 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201377,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 412 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 836 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 889 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,54 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012684 352 299