Hämeenkyrö - Tavastkyro

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hämeenkyrö - Tavastkyro Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013464 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201260,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201310 582 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201385 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-6 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 980 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 770 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 761 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201383,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 392 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 098 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 383 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201148,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,40 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012821 352 299