Hausjärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hausjärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013389 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201263,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20138 808 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-80 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20137 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 508 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201127 058 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 755 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201390,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013877 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 386 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201266,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20124 015 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201131,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201257,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,21 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201222,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012667 352 299