Hartola

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hartola Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013543 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201254,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 098 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-3,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201310,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-66 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-48 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013832 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 623 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 640 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201322,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201383,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 356 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 219 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201250,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 152 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201174,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,78 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012341 352 299