Harjavalta

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Harjavalta Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013123 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201292,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 407 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-40 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-56 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 046 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 897 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 816 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201370,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201356 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 808 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 912 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201163,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201240,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,57 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012450 352 299