Hanko - Hangö

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hanko - Hangö Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013117 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201296,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20139 109 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201342,8 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-123 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-53 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 528 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 434 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 583 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201325,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201363,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013779 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 918 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 588 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201183,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201237,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,58 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012501 352 299