Hankasalmi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hankasalmi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013572 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201248,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 404 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-43 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-3 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 445 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 892 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 487 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 548 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201362,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 524 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 936 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201162,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201219,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,82 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012428 352 299