Hamina - Fredrikshamn

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hamina - Fredrikshamn Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013610 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201286,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201321 203 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-62 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-64 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 999 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 043 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201310 411 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201372,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 291 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20126 928 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20128 230 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201162,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201274,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,58 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201231,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 193 352 299