Halsua

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Halsua Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013413 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201240,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 229 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-14 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-8 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013346 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 375 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013519 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201398,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013229 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201354,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012451 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012495 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201230,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201243,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,52 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012153 352 299