Haapavesi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Haapavesi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 050 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201259,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 241 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-59 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201310 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 853 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 831 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 059 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201390,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013516 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 802 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 722 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201178,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201233,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,68 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012517 352 299