Geta

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Geta Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201384 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012,  84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013500 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201387,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.201313,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-4 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20130 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013137 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 717 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013231 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201311,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013369 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201352,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201311,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012139 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201265,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20123,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012226 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201139,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20126,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201265,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,19 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201249 352 299