Evijärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Evijärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013354 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201235,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 685 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-15 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20131 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013724 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 964 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 129 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013694 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012955 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20127,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 098 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201165,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201250,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,45 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012326 352 299