Eura

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Eura Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013579 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201271,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201312 368 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-47 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-31 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20133 451 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 912 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20135 747 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201387,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 310 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 296 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20125 158 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201167,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201248,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201242,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,41 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 079 352 299