Enontekiö - Enontekis

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Enontekiö - Enontekis Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20137 945 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201229,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 891 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20137 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-6 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013504 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 782 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013875 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201319,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013985 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012713 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201219,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012734 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201182,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,56 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012185 352 299