Alajärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Alajärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 009 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201259,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201310 227 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-78 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-12 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 782 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 729 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 176 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 320 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20123 742 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 743 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201178,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201227,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,74 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012932 352 299