Koulutus ja oppiminen

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvia koulutuspalveluja kaikille tilastoista kiinnostuneille. Tarjolla on sekä kursseja että itseopiskelumahdollisuuksia verkossa. Järjestämme myös tilauskoulutusta asiakkaan tarpeiden mukaan.

  • Kurssitarjonta
    sisältää koulutusta tilastojen ymmärtämisestä, havainnollistamisesta ja esittämisestä, tilasto-ohjelmistojen hyödyntämisestä, tilastotiedon lähteistä, tilastollisista tutkimusmenetelmistä ja ajankohtaisista teemoista, kuten suhdannekehityksestä.
  • Tilauskoulutus
    räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja