Moottoriajoneuvot 2011

 • Julkaisussa on tilastoitu rekisterissä olevat ajoneuvot kunnittain (ml. Ahvenanmaa) ja aikasarjoina 1920-luvulta lähtien sekä ajoneuvojen ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain. Tilastoissa on eritelty myös suosituimmat merkit ja henkilöautojen keski-ikä maakunnittain. Julkaisu on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu. Julkaisu sisältää tietoja 31.12.2011 rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 2011 ensirekisteröinneistä. Aikasarjoissa on esitetty tietoja mm. rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä 1922 - 2011, ensirekisteröintien kehityksestä 1960 - 2011 ja autojen ikärakenteesta. Ajoneuvotyypeittäin tietoja on mm. henkilö-, linja-, paketti-, kuorma- ja erikoisautoista sekä moottoripyöristä, mopoista, moottorityökoneista ja perävaunuista. Tilasto sisältää kunnittaiset rekisteröityjen ajoneuvojen määrät ja henkilöautotiheydet kunnittain 1000 asukasta kohti sekä suosituimmat merkit ja niiden ensirekisteröinnit.
 • Julkaisun ruotsinkielinen nimi: Motorfordon
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Motor Vehicles in Finland
 • Aihealue: Liikenne ja matkailu
 • Liittyy tilastoihin: Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit; Moottoriajoneuvokanta
 • Julkaisuajankohta: 11.5.2012
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 45 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-4040
  • Tuotenumero: 3216
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0785-613X
  • Tuotenumero: 3215

Julkaisutilaukset

Jaa