Hinnoitteluperiaatteet ja hinnastot

Tilastokeskuksen tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Tilastokeskuksessa on yhteiset hinnoitteluperiaatteet.
  • Hinnoittelukäytännöt ovat yhtenäisiä hinnoittelijasta riippumatta.
  • Kaikilta asiakkailta peritään samasta tuotteesta sama hinta.
  • Hinnastot ovat helposti saatavilla valmiiden tuotteiden ja tuntihintojen osalta.
  • Työn tuntihinnat tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan yleistä kustannustasoa.
  • Toimeksiantojen kustannusarviot annetaan asiakkaalle sovitussa aikataulussa.

Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset.

Hinnastoja

Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnat

Julkinen tieto otteena tai tulosteena -hinnasto

Työn tunti- ja päivähinnat

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Veroton hinta peritään valtion laitoksilta.

Maksullisen työn tuntihinta: työn vaativuudesta riippuen 65–130 euroa/tunti.

Haastattelutyön tuntihinta: 30 euroa/tunti.

Tietotekniikka- ja menetelmäpalveluiden tuntihinnat:

  • Sovellustyö 86 euroa/tunti
  • Tilastollinen menetelmätyö 105 euroa/tunti
  • Tallennustyö 45 euroa/tunti

Konsultointityön päivähinta: Koko päivän veroton konsultointihinta on 880 euroa. Tämä sisältää myös valmistelutyön. Matka- ja materiaalikustannukset laskutetaan erikseen.

Muiden yksittäisten tuotteiden ja palveluiden hinnat löytyvät kunkin palvelun sivulta.