Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 5.3.1999

Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain 1992

Åldersfördelningen bland de invalda kandidaterna efter kön och parti 1992
Age distribution of the elected municipal councillors by sex and party in 1992

 

Puolueet ja valitsijayhdistykset - Partier och valmansföreningar - Parties and voter's associations

Koko maa
Hela landet
Whole country

Kaikki
Alla
All

SDP

KESK
CENT

KOK
SAML

VAS
VÄNST
LEFT

VIHR
GRÖNA
GREENS

RKP
SFP

SMP
FLP

SKL
FKF

Muut puolueet
Övriga partier
Other parties

Muut
Övriga
Others

Yhteensä
Totalt
Total

12 571

3 130

3 998

2 009

1 319

343

664

354

353

60

341

19 - 24

180

44

50

42

5

15

5

4

3

1

11

25 - 34

1 246

222

483

196

99

75

84

19

21

1

46

35 - 44

3 956

989

1 279

547

449

138

216

92

121

12

113

45 - 54

4 667

1 222

1 466

821

462

89

230

113

149

17

98

55 - 64

2 124

544

631

344

249

22

111

96

49

26

52

65 - 74

386

108

88

59

53

4

17

26

10

3

18

75 -

12

1

1

-

2

-

1

4

-

-

3

 

Puolueet ja valitsijayhdistykset - Partier och valmansföreningar - Parties and voter's associations

Naiset
Kvinnor
Females

Kaikki
Alla
All

SDP

KESK
CENT

KOK
SAML

VAS.
VÄNST
LEFT

VIHR
GRÖNA
GREENS

RKP
SFP

SMP
FLP

SKL
FKF

Muut puolueet
Övriga partier
Other parties

Muut
Övriga
Other

Yhteensä
Summa
Total

3 773

1 089

985

637

365

199

194

42

129

2

106

19 - 24

86

29

16

19

3

13

-

1

-

-

4

25 - 34

469

101

147

64

44

48

29

5

10

-

21

35 - 44

1 278

381

336

164

147

77

73

8

46

2

37

45 - 54

1 440

423

381

300

113

48

61

16

59

-

31

55 - 64

445

140

96

78

52

11

30

9

12

-

9

65 - 74

54

15

9

12

6

2

1

3

2

-

3

75 -

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Puolueet ja valitsijayhdistykset - Partier och valmansföreningar - Parties and voter's associations

Miehet
Män
Males

Kaikki
Alla
All

SDP

KESK
CENT

KOK
SAML

VAS.
VÄNST
LEFT

VIHR
GRÖNA
GREENS

RKP
SFP

SMP
FLP

SKL
FKF

Muut puolueet
Övriga partier
Other parties

Muut
Övriga
Other

Yhteensä
Summa
Total

8 798

2 041

3 013

1 372

954

144

470

312

224

9

235

19 - 24

94

15

34

23

2

2

5

3

3

-

-

25 - 34

777

121

336

132

55

27

55

14

11

-

25

35 - 44

2 678

608

943

383

302

61

143

84

75

1

76

45 - 54

3 227

799

1 085

521

349

41

169

97

90

2

67

55 - 64

1 679

404

1 535

266

197

11

81

87

37

4

43

65 - 74

332

93

79

47

47

2

16

23

8

2

15

75 -

11

1

1

-

2

-

1

4

-

-

2


Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio