Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 12.3.1999

Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 1992

Partiernas röstetal efter valkrets 1992
Number of votes cast for the parties by constituency in 1992

Vaalipiiri
Valkrets
Constituency

Kaikki
Alla
All

SDP

KESK
CENT

KOK
SAML

VAS
VÄNST
LEFT

VIHR.
GRÖNA
GREENS

RKP
SFP

SMP
FLP

SKL
FKF

Muut puolueet
Övriga partier
Other parties

Muut
Övriga
Others

Koko maa
Hela landet
Whole country

2 663 855

721 310

511 954

507 574

310 757

184 787

133 633

64 880

84 481

42 719

101 760

Helsingin kaup.
Helsingfors stad
Helsinki

261 659

59 405

8 733

60 801

22 185

44 467

23 541

1 446

7 418

8 761

24 902

Uudenmaan l.
Nylands läns
Uusimaa

388 991

113 306

27 275

83 358

33 618

40 387

48 082

3 779

8 603

8 521

22 062

Turun l. etel.
Åbo läns södra
Turku South

239 704

69 768

38 837

54 437

30 745

13 971

11 253

5 784

5 637

2 962

6 310

Turun l. pohj.
Åbo läns norra
Turku North

153 058

48 230

29 351

31 578

26 175

4 384

-

3 829

4 795

1 079

3 637

Hämeen l. etel.
Tavastehus l. södra
Häme South

172 288

58 676

24 176

43 556

18 038

12 425

-

2 794

7 646

3 633

1 344

Hämeen l. pohj.
Tavastehus l. norra
Häme North

222 118

67 045

22 139

52 234

34 146

12 944

524

3 756

6 892

5 294

17 144

Kymen läänin
Kymmene läns
Kymi

181 481

66 574

34 222

36 847

9 880

10 821

804

2 965

8 403

2 488

8 477

Mikkelin läänin
S:t Michels läns
Mikkeli

109 209

34 928

30 382

19 585

5 870

6 311

-

4 248

5 062

162

2 661

Pohj.-Karjalan l.
Norra Karelens l.
North Karelia

91 587

33 582

25 105

12 207

5 773

3 204

-

5 334

4 737

352

1 293

Kuopion läänin
Kuopio läns
Kuopio

130 569

26 992

39 774

17 434

21 958

10 207

-

7 772

4 151

1 386

895

Keski-Suomen l.
Mell. Finlands läns
Central Finland

133 411

42 079

32 795

20 518

17 514

6 562

130

4 099

6 288

263

3 163

Vaasan läänin
Vasa läns
Vaasa

249 901

46 538

71 107

38 035

16 796

5 781

49 167

9 833

9 645

2 124

875

Oulun läänin
Uleåborgs läns
Oulu

221 084

34 516

87 393

25 480

43 185

10 887

132

7 541

3 832

4 027

4 091

Lapin läänin
Lapplands läns
Lapland

108 795

19 671

40 665

11 504

24 874

2 436

-

1 700

1 372

1 667

4 906


Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio