Liitetaulukko 5. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoonkotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2013, mediaani.

  Asuntovelka/varsinaisen asunnon arvo Velat/varallisuus Velat/vuositulot
Kotitalouden elinvaihe      
1 Yhden hengen taloudet 38% 40% 67%
1.1 Yhden hengen talous, alle 35 vuotta 72% 97% 54%
1.2 Yhden hengen talous, 35-64 vuotta 37% 33% 89%
1.3 Yhden hengen talous, vähintään 65 vuotta 14% 12% 46%
2 Lapsettomat parit 39% 26% 72%
2.1 Lapsettomat parit, alle 35 vuotta 78% 69% 69%
2.2 Lapsettomat parit, 35-64 vuotta 30% 20% 91%
2.3 Lapsettomat parit, vähintään 65 vuotta 14% 9% 45%
3 Kaikki lapsiperheet 54% 45% 192%
3.1 Parit, joilla lapsia 55% 45% 201%
3.1.1 Pari + nuorin lapsi alle 7 v 65% 54% 241%
3.1.2 Pari + nuorin lapsi vähintään 7 v 37% 31% 143%
3.2 Yksinhuoltajat 54% 51% 112%
4 Muut 29% 22% 72%
Kaikki velkaiset kotitaloudet 44% 35% 98%
1) Velan suhde varoihin/tuloihin on laskettu jokaiselle velkaiselle kotitaloudelle. Tunnusluku on kotitalouskohtaisten velkasuhteiden mediaani.

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2013, Liitetaulukko 5. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoonkotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2013, mediaani. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tau_005_fi.html