Nationalräkenskaper, årsvis 2016

2016
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik