Nationalräkenskaper, årsvis 2013

2013
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar
Revideringar i denna statistik