Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, november

Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, oktober

2020
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor