Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj

Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, februari

2020
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor