Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 23.2.2017

Den preliminära folkmängden i Finland 5 502 640 i slutet av januari

Nya offentliggöranden kommer inte att produceras gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. Reviderade siffror för år 2017 publiceras vid en tidpunkt som meddelas senare.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 502 640 i slutet av januari. Folkmängden i Finland ökade med 47 personer under januari. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 1 201 fler än antalet utvandrare. Antalet födda var 1 154 mindre än antalet döda.

Folkökningen månadsvis 2013–2017*

Folkökningen månadsvis 2013–2017*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/01/vamuu_2017_01_2017-02-23_tie_001_sv.html